הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

   

טיסות רפואיות

טיסות מטען

טיסות לסקטור הציבורי

טיסות פרטיות

הסדרי נגישות

במקום יש חניות נכים
הכניסה נגישה לכלל המחלקות
קיים תא שרותי נכים
קיים תא מעלית למפלס המשרדים