רכישת מטוס פרטי

 In Uncategorized

כאשר באים לבחון את נושא הרכישה של מטוס פרטי יש לבחון כמה סוגיות,  כמה עולה מטוס פרטי נגזר מגודלו, שנת ייצורו, כמות המושבים, המערכות המותקנות בו, פרוטוקול האחזקה שלו וכן מסוג המנועים שלו.

  • שנת ייצור – שנת הייצור קובעת את תחילת הספירה של מועדי התחזוקה לגוף המטוס ולרכיביו השונים, ככל שהמטוס ישן יותר יהיה צורך בתחזוקה יותר תכופה לחלקיו השונים, חשוב לציין כי בעולם התחבורה בכלל ובעולם הצעופה בפרט רוב התחזוקה מבוססת על תהליכים מונעים ורוב החלפים מוחלפים בלי קשר למצבם אלא על פי משך השימוש שלהם.
  • כמות המושבים – ככל שכמות המושבים במטוס גדולה יותר נפחו ומשקלו יגדלו , דבר שיגזור את עוצמת מנועיו ועלותו הכוללת. ככל שיש יותר מושבים גם כמות מערכות השימוש האישיות גדלה ולכן יש צורך בתחזוקה יותר רחבה .
  • המערכות המותקנות במטוס – המערכות המותקנות במטוס מתחלקות לשניים : מערכות מבצעיות (אוויוניקה) ומערכות שימוש לנוסע (אודיו / וידאו). מערכות האוויויקה יכולות להיות משוכללות ויקרות או בסיסיות ופשוטות . בדרך כלל תקנות התעופה קובעות על איזה מטוס יותקנו איזה מערכות. מבחינת התקנות האודיו / וידאו בעל המטוס רשאי להתקין על המטוס מערכות על פי שיקול דעתו בהתאם לרישיון המטוס .
  • פרטוקול אחזקה – לכל מטוס יש ספר מטוס הקובע איזה טיפולים ותחזוקה לעיו לעשות לכל אחד ממערכותיו ע"פ כמות השימוש בהן. אין לחרוג מקבועי הזמן המצויינים בספר המטוס. ולכן, רכישת מטוס פרטי מחייבת שימוש בבעל מקצוע המבין ובקיר בתחום .
  • סוג המנועים – גודל המנועים ועצמתם גוזר את מחיר הרכישה של מטוס פרטי. ככל שהמנועים גדולים יותר מחיר המטוס יעלה בהתאם.

רכישת מטוס פרטי הינה הוצאה לא מבוטלת ויש לתכננה ולתקצבה בצורה מושכלת ומדויקת .

Recent Posts
מטוסים פרטיים בישראל